1.
شریعت پناهی سم, محمدرحیمی ن, امین زاده ر. تاثیر یک دوره تمرین اصلاحی با و بدون رهاسازی مایوفاشیال بر میزان درد، پاسچر، شاخص ناتوانی و کیفیت زندگی مردان مبتلا به سندروم نمایشگر ویدئویی. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 17 ژانویه 2023 [ارجاع شده 14 جولای 2024];10(3):222-10. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/37613