1.
صداقتی وشمه سرایی ف, خدادادی حسن کیاده ن, کوچکی نژاد ارم ساداتی ل, همایی راد عا, یوسف زاده چابک ش. تبیین تجارب نیاز های ایمنی مصدومان دوچرخه سوار بستری در مرکز آموزشی- درمانی پور سینا گیلان در سال 1400. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 17 ژانویه 2023 [ارجاع شده 29 فوریه 2024];10(3):209-198. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/37330