1.
محرمی خانقاه ا, موسوی ساداتی سک, دانشجو ع. مقایسه‌ اثربخشی 12 هفته تمرینات با رویکرد آکادمی ملی طب ورزشی آمریکا و رویکرد سنتی بر اصلاح ناهنجاری‌های کایفوز و سر به جلو در نوجوانان پسر. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 25 آوریل 2023 [ارجاع شده 29 فوریه 2024];10(4):313-04. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/36962