1.
حیدری نیا م, گودرزی ب, میر معزی م. بازگشت به حالت اولیه از طریق غوطه وری در آب سرد بر برخی شاخص های آسیب عضلانی تکواندوکاران. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 13 ژوئن 2022 [ارجاع شده 27 فوریه 2024];10(1):35-2. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/35680