1.
نفر آ, مینونژاد ه, علیزاده مح, منصوری م, صمدی ه. همه گیرشناسی آسیب های ورزشی بازیکنان تنیس مرد نخبه ایران: مطالعه گذشته نگر. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 14 مارس 2022 [ارجاع شده 16 جولای 2024];9(4):303-295. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/35517