1.
براتی شورک م, خوشرفتار یزدی ن, شاه طهماسبی ب. تأثیر برنامه تمرینی حاصل از نتایج آزمون غربالگری حرکتی عملکردی بر قدرت عضلات ران و پایداری قامتی پویا، جهت پیشگیری از آسیب رباط صلیبی قدامی در مردان فوتبالیست سالم. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 5 سپتامبر 2022 [ارجاع شده 28 فوریه 2024];10(2):107-96. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/34854