1.
همتی ن, احمدی ع. نقش حیاتی پزشکان اورژانس در کاهش آسیب کلیوی حاد ناشی از تروما. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 20 سپتامبر 2021 [ارجاع شده 1 مارس 2024];9(2):91-0. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/34784