1.
عقیقی ع, سوری م. نقش درک خطر بر مولفه هاي رفتار ايمني: تبيين اثرميانجي انگيزه ايمني و تعديل گر جوّ ايمني همکاران و سرپرست . Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 14 فوریه 2021 [ارجاع شده 28 فوریه 2024];8(4):237-2. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/32127