1.
محسنی ا, سماواتیان ح, نوری ا, مقیمی م. آسيب شناسي خطاي انساني و تعيين نقش سبک هاي تصميم گيري و حجم بار ذهني کارکنان . Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 21 دسامبر 2021 [ارجاع شده 22 جولای 2024];9(2):111-02. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/32098