1.
مرادی ب. تکنیک بازرسی بر مبنای ریسک و سودمندی های اجراء آن در بهبود سیستم مدیریت فرآیندی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 16 نوامبر 2020 [ارجاع شده 27 فوریه 2024];8(3):171-58. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/31164