1.
رضائی ن, قمری م, بزازیان س, باباخانی و. نقش انعطاف پذیری شناختی و ویژگی های شخصیتی در پیش بینی رفتار رانندگی پرخطر . Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 16 نوامبر 2020 [ارجاع شده 28 فوریه 2024];8(3):157-49. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/31129