1.
سرخیل ح, دهداری ف, عظیمی ی, طلائیان عراقی م. شناسايي مخاطرات فرآيندي در برج عريان سازي گرم پروژه هاي رايج شيرين سازي نفت خام به روش مطالعه مخاطرات و راهبري عمليات. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 16 نوامبر 2020 [ارجاع شده 26 فوریه 2024];8(3):183-72. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/31126