1.
میرحکیمی سع, امینی حسینی ک, منصوری ب, ایزدخواه یا. ارائه الگوي برنامه ريزي و انتخاب مکان هاي مناسب براي اسکان اضطراري در شرايط بحران: مطالعه موردي تهرانپارس. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 13 فوریه 2021 [ارجاع شده 15 جولای 2024];8(4):259-47. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/31068