1.
باتوانی م, غفرانی م, مطیعی اا, باتوانی ف. مقايسه پارامترهاي سيستم ايمني در کاراته کاران نخبه و آماتور با غير ورزشکاران. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 22 سپتامبر 2020 [ارجاع شده 28 فوریه 2024];8(2):118-09. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/30619