1.
فلاح مدواري را, فرهنگ دهقان س, بيدل ح, لعل ف, حلوانی غ, موسوی کردمیری ح, عباسی بلوچخانه ف. بررسي ارتباط بين آزردگي صوتي و فرسودگي شغلي درکارکنان در معرض آلودگي صوتي: مطالعه موردي صنعت سراميک سازي. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 23 می 2020 [ارجاع شده 19 جولای 2024];7(3):158-1. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/30617