1.
مایل افشار م, نوحی ف, ریاحی ل, نیک روان ا. بررسي شاخص هاي زماني بخش اورژانس و طراحي داشبورد مديريتي براي آن. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 20 سپتامبر 2020 [ارجاع شده 26 فوریه 2024];8(2):96-8. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/30539