1.
ابوطالبي‌اصفهاني م, رحيمي ا, سعيدي س. شناسايي و اولويت‌بندي عوامل مؤثر در تصادفات جرحي تقاطع‌هاي چهارشاخه چراغ‌دار (مطالعه موردي: شهر اصفهان). Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 21 آوریل 2020 [ارجاع شده 22 فوریه 2024];7(2):122-06. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/30060