1.
باباپور ع, حيدري گرجي م, موسوي نسب ن, جنتی ی. بررسي خشونت فيزيکي نسبت به کارکنان اورژانس 115 دانشگاه علوم پزشکي مازندران و عوامل مرتبط با آن در سال 1398. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 20 آوریل 2020 [ارجاع شده 1 مارس 2024];7(3):147-38. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/30045