1.
ترفیعی ا, جعفری ندوشن ر, ترفیعی م, قانعیان م. بررسي اپيدميولوژيک عوامل مؤثر در تصادفات عابرين پياده در شهر يزد. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 29 جولای 2020 [ارجاع شده 27 فوریه 2024];8(1):36-0. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/30011