1.
جلالیان ع, سمیعی ح, شکری خوبستانی م, کریمی م. بررسی اثرات خشک‌سالی و شوری برکیفیت شیمیایی آبخوان دشت زنجان. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 20 اکتبر 2020 [ارجاع شده 28 فوریه 2024];8(2):129-1. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/29965