1.
شهباززاده ف, نريماني س, احمدي ش, انوري ز. بررسي عوامل موثر بر استفاده از کلاه ايمني در بين موتورسواران شهر اردبيل در سال 1398. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 14 آوریل 2020 [ارجاع شده 1 مارس 2024];7(3):137-1. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/29937