1.
سلطاندوست ناری س, شمس الدینی ع. مقايسه امتيازات آزمون هاي غربالگري حرکت عملکردي در پسران فوتباليست نوجوان با و بدون ناهنجاريهاي زانوي ضربدري و پرانتزي. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 16 نوامبر 2020 [ارجاع شده 26 فوریه 2024];8(3):138-0. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/29808