1.
عسکریان ع, میرزا ابراهیم طهرانی م, ساداتي پور سم, جوزی س, مرندی ر. بررسي نقش متغيرهاي پنهان در توقف استحصال گازترش بر اساس روش تجزيه و تحليل فاکتورهاي انساني و سيستم طبقه بندي و مبتني بر تئوري سلسله مراتب فازي (مطالعه موردي صنعت پالايشگاه گاز). Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 11 آگوست 2020 [ارجاع شده 24 فوریه 2024];8(1):57-46. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/29158