1.
فاطمی عقدا سم, ساكت ع, صادقی ح, فهیمی فر ا. روند يابي پس لرزه هاي بزرگ با هدف کاهش تلفات و مصدومين ناشي از زمين لرزه (مطالعه موردي، زمين لرزه 16 فروردين1396 سفيدسنگ در شمال شرق ايران). Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 20 سپتامبر 2021 [ارجاع شده 2 مارس 2024];9(2):101-92. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/29037