1.
محمدی ا, یوسفی م, ابراهیمی پور ح, عادل ا, آدینه ح, تقی پور ع. بررسي اپيدميولوژيک موارد مرگ و مير و آسيب هاي ناشي از حوادث ترافيکي در کودکان و نوجوانان زير 15 سال شهر مشهد در سال 1395. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 23 می 2021 [ارجاع شده 29 فوریه 2024];9(1):8-1. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/28971