1.
سپهر پ, جعفری کاشی ما, پیرانی د, رجبی ف. بررسي شاخص فعال ايمني و ارتباط آن با رفتارهاي نا ايمن کارکنان صنعت فولاد اسفراين در سال 1397. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 29 جولای 2020 [ارجاع شده 14 جولای 2024];8(1):17-0. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/28908