1.
عليان نژاديش, حسنيا, احمدپناهيه, برقعيسم. حذف آنتراسن از محيط‌‌هاي آبي با استفاده از نانوذرات مغناطيسي عامل‌‌دار شده با دندريمر پلي‌آميدوآمين. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 7 ژانویه 2020 [ارجاع شده 20 می 2022];7(1):64 -55. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/28549