1.
صادقي بازرگانيه, پور اصغرف, سوریح, بهاریع, بختیاریف, مغیثیع. معرفي يک پايگاه اطلاعات علمي و تخصصي در حيطه‌ي ايمني و مصدوميت‌ها. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 7 ژانویه 2020 [ارجاع شده 28 ژانویه 2022];7(1):43 -6. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/28548