1.
شیریپ, سوریح, هاشمی نظریسس. بررسي مهم‌ترين عوامل حواس‌پرتي رانندگي عمدي و حساسيت به حواس‌پرتي غيرعمدي مرتبط با سوانح ترافيکي در رانندگان. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 7 ژانویه 2020 [ارجاع شده 19 ژانویه 2022];7(1):54 -4. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/28547