1.
ناطقی رستمی م, درزی ف. شيوع آسيب هاي ناشي از ابزار برنده و پيامدهاي حاصل از آنها در کارکنان بيمارستان هاي استان قم. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 13 سپتامبر 2020 [ارجاع شده 2 مارس 2024];8(2):64-58. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/28026