1.
عیسی لو شا, فنی ز. شناسايي و تحليل فضايي نقاط حادثه خيز ترافيکي در سطح شهر قم. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 21 سپتامبر 2020 [ارجاع شده 26 فوریه 2024];8(2):108-97. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/27776