1.
بخشیا, مظلومیع, حسینیس. بررسي خستگي ذهني و پايايي و روايي ابزار سنجش آن در پرستاران يکي از بيمارستان‌هاي کرمانشاه. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 19 آگوست 2019 [ارجاع شده 26 سپتامبر 2022];7(1):35 -29. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/26774