1.
اسدیپ, نیازمندف, ملکی ضیابریسم. بررسي اپيدميولوژيك حوادث رانندگي امدادرساني شده توسط اورژانس گيلان در سال‌هاي 95-91. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 19 آگوست 2019 [ارجاع شده 17 ژانویه 2022];7(1):9 -5. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/26772