1.
احمدیع. ضرورت اجرای چک‌لیست سازمان جهانی بهداشت در بیماران ترومایی بخش‌های اورژانس ایران. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 7 جولای 2019 [ارجاع شده 20 می 2022];7(1):4 -1. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/26286