1.
طاهری م, میرمعزی م, صباغی م. تأثير ورزش در آب بر تعادل و پيشگيري از سقوط مردان سالمند سالم. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 12 ژانویه 2019 [ارجاع شده 24 فوریه 2024];6(3):151-44. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/23993