1.
پورفتاح ن, منظمي تهراني غ, علی بابایی ا, یوسفیاتی سم. شناسايي خطاهاي انساني و بررسي فاکتورهاي درون‌سازماني مؤثر بر بروز خطا درصنعت گاز. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 19 دسامبر 2018 [ارجاع شده 22 می 2024];6(2):98-1. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/23779