1.
جوان بي‌پروا ا, عادل ا, هوشمند ا. بررسي مصدوميت‌هاي ترومايي در کودکان زير 5 سال مراجعه‌کننده به اورژانس بيمارستان‌هاي دولتي مشهد در سال 1395. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 9 دسامبر 2018 [ارجاع شده 22 فوریه 2024];6(2):54-49. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/22153