1.
حسيني سم, خراساني زواره د, عباسي ع. چالش‌ها و راهکارهاي پيش‌گيري از برخورد خودرو با شتر در استان خراسان جنوبي بر اساس يک مطالعه کيفي. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 15 جولای 2018 [ارجاع شده 1 مارس 2024];6(1):48-3. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/22148