1.
عزتي پ, وزيري م, عدلي ف. نيازسنجي آموزشي تکنسين‌هاي فوريت‌هاي پزشکي مرکز اورژانس تهران. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 3 اکتبر 2017 [ارجاع شده 1 مارس 2024];5(2):119-0. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/18692