1.
پورنگ ن, اسماعيلي ف, رنجبريان م. به‌کارگيري روش تجزيه‌وتحليل عوامل شکست در ارزيابي مخاطرات آزمايشگاه‌هاي يک پژوهشکده. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 3 اکتبر 2017 [ارجاع شده 2 مارس 2024];5(2):108-97. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/18689