1.
ياري س. ارزيابي مخاطرات بالقوه به روش تجزيه‌وتحليل حالات شکست و اثرات آن‌ها در يک شرکت توليد تجهيزات تهويه مطبوع. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 3 اکتبر 2017 [ارجاع شده 1 مارس 2024];5(2):96-89. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/18688