1.
ابراهيمي عطري ا, بهاري فرد ر, خوشرفتار يزدي ن. تأثير هشت هفته برنامه تمريني پيشگيري از آسيب 11+ فيفا بر پايداري قامتي پوياي پسران فوتباليست نوجوان. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 3 اکتبر 2017 [ارجاع شده 28 فوریه 2024];5(2):88-79. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/18686