1.
شوشتريش, عابديم, بهراميم, سموعير. سلامت روان زنان، محور برنامه‌هاي پيشگيرانه در بلايا. SPIP [اینترنت]. 3 اکتبر 2017 [ارجاع شده 28 نوامبر 2020];5(2):62 -61. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/18683