1.
شوشتري ش, عابدي م, بهرامي م, سموعي ر. تبيين روان‌شناختي علل آسيب‌پذيري زنان در بلايا: يک مطالعه کيفي. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 1 جولای 2017 [ارجاع شده 24 فوریه 2024];5(1):58-1. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/17667