1.
زارعی ا, شمس الدینی لری ع. کیفیت خدمات اورژانس بیمارستان‌های دولتی و خصوصی تهران از دیدگاه بیمار. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 1 جولای 2017 [ارجاع شده 25 جولای 2024];5(1):8-1. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/17615