1.
فهيمي‌نيام, جعفري منصوريانح, مجيديغ, اسکندريا, بهاریس, افسرع. رابطه مصرف حامل‌هاي انرژي در کوره‌پزان و گچ‌پزان و انتشار آلاينده‌هاي زيست‌محيطي ناشي از آن‌ها. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 9 آوریل 2017 [ارجاع شده 27 ژوئن 2022];4(4):239-44. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/16737