1.
اکبري بلوطبنگانا, طالع‌پسندس, محمد رضاييع, رحيميان بوگرا. ويژگي‌هاي روان‌سنجي مقياس قرباني هارتر در دانش‌آموزان مدارس متوسطه. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 9 آوریل 2017 [ارجاع شده 27 ژوئن 2022];4(4):207-16. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/16728