1.
عباسی م, صادقی م, اعظمی عا, اسماعیلی سم, کاووسی ج, آریافرد ا. بررسي عوامل مرتبط با حوادث ترافيکي جاده‌اي منجر به جرح يا فوت در شهرستان شاهرود. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 16 ژانویه 2017 [ارجاع شده 21 ژوئن 2024];4(2):90-83. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/14132