1.
داودی ف, اعتماد ک, طاهری تنجانی پ, خداکریم س. بررسي ارتباط افسردگي و اختلال شناختي با سقوط منجر به شکستگي در سالمندان. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 16 ژانویه 2017 [ارجاع شده 2 مارس 2024];4(2):82-75. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/14129