1.
مسعودی نژاد م, یزدان بخش ا, محمدی ب, حبیبی م. امکان‌سنجي توليد ماده‎ي گندزداي مايع از الكتروليز محلول نمک طعام. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 16 ژانویه 2017 [ارجاع شده 1 مارس 2024];4(2):74-69. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/14125